Vi maler byen rød og gerne mere.........

På malerværkstedet laver vi mange umulige og mulige maleropgaver. Vi er super gode til farver og vi er super kreative.
Som elev får du intro til malerfagets mange muligheder, både indenfor det almene og det mere kreative og kunstneriske.
Vi kan male på næsten alt og vi hjælper gerne de andre værksteder med at færdiggøre deres projekter, med en god gang maling.

På værkstedet er vi rummelige og der er plads til personlige forskelligheder.

Bygningsmaler Værkstedets Mission

Malerværkstedets opgave er, at forberede eleverne til arbejdsmarkedet eller til erhvervsuddannelserne.
I værkstedet eller private maleropgaver, arbejder vi målbevidst med aktiviteter der begunstiger elevernes udvikling, enten fagligt eller socialt/personligt. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, så denne opnår mest mulig personlig/faglig udvikling og dannelse, med enten arbejdsmarkedet eller uddannelse for øje.

Bygningsmaler Værkstedets Vision

På malerværkstedet er der plads til alle, vi arbejder med anerkendende/relations pædagogik, der er rummelighed for den enkelte elevs udvikling, samt udfordringer. Eleven får lov til at udfolde sig, på en selvstændig og socialt udviklende måde, via samarbejde på tværs af værkstederne, så denne opnår kompetencer til valg af uddannelse eller arbejdsmarkedets parathed.

På malerværkstedet er der et godt arbejdsmiljø, med stor rummelighed, og der tages hånd om den enkelte elev, eleven motiveres med henblik på uddannelse og der er plads til den enkelte. Vi er alle, elever som faglærer, forpligtiget til, at alle får en høj kvalitet af læring, samt et medansvar, hvor vi anerkender hinandens bidrag og indsats, ud fra et personligt fremtidsperspektiv og tiltrække unge til motivation for og lyst til at uddanne sig.

Bygningsmaler Værkstedets Mål

Fagligheden og de personlige aspekter er fundament for de tilegnede kompetencer, som tager udgangspunkt i, høj fagfaglighed, der er et mål i sig selv og et udgangspunkt for læring, dette gør således at elevens indlæring af andre kompetencer styrkes. Malerværkstedet skal være kendt som et malerværksted med høj fagfaglighed på alle malermæssige niveauer. Målet for eleven er at tænke kreativt og få forståelsen for faget, samt tilrettelæggelse af arbejdet og beherske malerfaget sprog. I det personlige aspekter tænkes der i elementer af samtaler, personlig udvikling, så frafald mindskes, og høj mødestabilitet fremmes, via gode relationer lærer – elev, elev – elev, gennem styrkelse af faglige og personlig udvikling.

 

Fremtiden:


At få eleverne motiveret til uddannelse eller gjort arbejdsmarkedsparate, gerne inden for malerfaget evt. på GF2. Teknisk Skole. At vi er så synlige i lokalsamfundet, så der vil være praktikpladser/lærepladser, til de elever der måtte ønske dette. At vi er et malerværksted, der er repræsenteret inden for hele malerpaletten, såsom bygningsmaler, sprøjtemaler og skiltemaler, gerne med de nyeste tiltag inden for malerfaget.

Jette Geertsen

Jette Geertsen