Pædagogik & Kreativ

Kan du se dig selv i nedenstående, er det præcis dig vi mangler til at bidrage til fælleskabet på vores værksted.

Vi arbejder med temaer som kan være bestemt af årstider, aktualitet i lokalområdet, kundehenvendelse og elevernes egne idéer. På værkstedet vil du møde en kultur, som spænder bredt. Du vil møde engageret undervisere, som igennem dannelse, refleksion og struktur, vil skabe en god ramme for læring og udvikling for den enkelte elev.

På værkstedet bruger meget tid på at tale sammen, være kreative, f.eks. sy, tegne og lave ting vi brænder for at afprøve.

Du vil opnå personlige og faglige værktøjer til dit videre uddannelses-, og/eller arbejdsforløb.

Du deltager i dansk og matematik, enten på FVU niveau med eksamen, eller på 9.-10. kl. som opdateringsfag.

Vi har gæstelærer, og for tiden er det undervisere fra SOSU, der underviser i psykologi, pædagogik og samfundsrelateret temaer.

Til august starter vores butik, som ligger ud til Darumvej. Her vil vi have en vigtig funktion i form af at producerer til butikken, men også det at indgå i hverdagen i butikken, såsom kundebetjening, dekorering og indkøb til butikken.

Pædagogik & Kreativs Mission

På Pædagogik, Service og Kreativitet er det vigtigt for os:

Pædagogik & Kreativs Vision

På Pædagogik, Service og Kreativitet er det vigtigt for os:

Pædagogik & Kreativs Mål

Værdigrundlag

Pædagogik, Service og Kreativitet arbejder vi ud fra syv centrale begreber og tilgange, der tilsammen udgør værkstedets fundament:

Betina Waldeier

Betina Waldeier