Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole

TIL KUU ELEVER

Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole

Kære elev på KUU, Bavnehøjvej

 

Det er med stor tristhed, at EFE KUU nu må meddele dig at skolen har begæret konkurs.

Skolen lukkes ned i morgen formiddag den 24/8-18.

 

For dig betyder dette, at du ikke skal møde på KUU i næste uge.

Den 3/9 starter vi op igen i nye lokaler på en anden lokation og med en anden skole som tovholder for både KUU Esbjerg og KUU SVJ.

Du vil få nærmere besked herom i næste uge. 

Alle elever skal senest have afleveret deres computer den 24/8 2018 inden kl. 9, da det overgår til konkursboet.

 

Vi glæder os til at se jer igen.

 

Når der startes op igen, kan der igen være fokus på det faglige og pædagogiske indhold i KUU uddannelsen.

 

Vi ses snart igen.

 

Pas på jer selv indtil da.

 

Tak fordi I er dem I er!

 

Kærlig hilsen

Alle på KUU, Bavnehøjvej

 

Kasper Thoverud Lønborg

Leder og koordinator KUU Esbjerg

Mobil 29129670

 

 

 

TIL PRODUKTIONSSKOLE ELEVER

Kære elev på EFE, Darumvej

 

Det er med stor tristhed, at EFE nu må meddele dig at skolen har begæret konkurs.

Skolen lukkes ned i morgen formiddag den 24/8-18.

 

For dig betyder dette, at du ikke skal møde på EFE i næste uge. I stedet skal du forholde dig til de aftaler der er lavet med UU.

UU sender beskederne til dig via e-boks. Har du endnu ikke en aftale fordi du ikke har været i skole dit sidste 2 dage, vil UU rette henvendelse til dig helt automatisk.

 

De der er i skole i dag torsdag den 23/8-18, tømmer deres skabe inden de går hjem så de har deres personlige ejendele med sig. Denne mulighed får de der ikke var i skole i dag,  i morgen i mellem kl. 8-9, herefter overgår alt til konkursboet.

 

EFE kan ikke udbetale ydelse for august.

 

Alle medarbejdere og ledelse ønsker at du kommer godt videre.

Det har været fantastisk at møde dig, og husk du er helt speciel og en vigtig del af livet.

Vi er alle oprigtig kede af, at vi ikke kunne redde skolen og sikre dig.

 

Kærlig hilsen

 

Alle på EFE, Darumvej 140

 

Anita Lonsdale

Konstitueret leder

Mobil 2912 9664

E-mail al@efe.nu

 

 

Den 20/8-18 kl. 19.30, har bestyrelsen på Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Det er på mødet besluttet at skolen dagsdato går i betalingsstandsning, og der arbejdes mod en konkurserklæring i denne uge.

 

Dagligdagen på skolen fortsætter, så normalt, så vidt det er muligt, indtil bestyrelsen udmelder næste trin, herunder også skoleydelse.

 

Bestyrelsen og Esbjerg Kommune arbejder på en plan for vejledning af eleverne på Produktionsskolen til andre aktiviteter. Der er stort fokus på, at alle elever skal komme godt videre. Ligeledes arbejdes der på muligheden for hele KUU elevgruppe.

 

Aftenens beslutning vil naturligt medføre en del spørgsmål fra alle, men på nuværende tidspunkt har vi ikke yderligere informationer. Bestyrelsen vil holde jer orienteret løbende, så snart vi ved mere fra ministeriet og andre.

 

 

Med venlige hilsner

Britta Bendix

Bestyrelsesformand 

Hvem kan optages?

Alle unge mellem 15-25 år, som for nuværende ikke er uddannelsesparate, men som skønnes at kunne blive det ved op til 1 års forberedelse.

Du må ikke allerede have opbrugt dette år på en anden Dansk Produktionsskole.

Optagelse
Du skal først have lavet en Målgruppevurdering og Uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder. Se mere på www.uue.dk
Du kan også henvende dig direkte til skolen på tlf. 7612 3034 og lave en aftale om et besøg og en rundvisning inden du beslutter dig.

Hvad laver man på forløbet?

Der er følgende værksteder: