Velkommen til Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole

Vi tilbyder et praktisk, målrettet og forberedende forløb af op til 1 års varighed. Forløbet styrker dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi tilbyder dig den nødvendige undervisning i dansk og matematik, så du bl.a. får mulighed for at starte på Grundforløb 1 eller 2 på en erhvervsuddannelse.

 

Hvem kan optages?

Alle unge mellem 15-25 år, som for nuværende ikke er uddannelsesparate, men som skønnes at kunne blive det ved op til 1 års forberedelse.

Du må ikke allerede have opbrugt dette år på en anden Dansk Produktionsskole.

Optagelse
Du skal først have lavet en Målgruppevurdering og Uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder. Se mere på www.uue.dk
Du kan også henvende dig direkte til skolen på tlf. 7612 3034 og lave en aftale om et besøg og en rundvisning inden du beslutter dig.

Hvad laver man på forløbet?

Der er følgende værksteder: