EFE Plus+

Er du mellem 9 klasse og 25 år. Har du det svært med uddannelse så kan EFE Plus+ måske hjælpe dig.

 

Esbjerg Forberedende Erhvervsskole er en progressiv forberedende skole med målrettede ambitioner om at gøre så mange unge mennesker som muligt klar til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet, gennem almen dannelse og undervisning suppleret med praktikforløb i det lokale erhvervsliv.

Som et nyt tiltag har vi et ønske om at tilbyde unge mennesker støttende socialt samvær kombineret med mulighed for lektiehjælp, ordblindeundervisning og praktisk undervisning på skiftende fagværksteder som kan veksle mellem:

 

Mandag og Torsdage fra kl. 15.30 til 18.30:

 • Byg og Anlæg.
 • Metal og Teknik.
 • Maler værksted.
 • Kreativt værksted.
 • Lektiehjælp i Dansk.
 • Lektiehjælp i Matematik.
 • Medie- og grafisk værksted.
 • E-Sport.
 • Storkøkken.
 • Mulighed for at oprette hold evt. med tegningslæsning. AutoCAD/ Navision.
 • Førstehjælp (særlig vilkår).
 • Ordblinde skole.

 

Vi kalder tilbuddet for: "EFE Plus+". Dagen afsluttes med fælles aftensmad i vores kantine for en flad 20ér

Overordnet er hensigten med tilbuddet at styrke de unges sociale og faglige kompetencer, som gerne skal resultere i, at de unge bevarer lysten og interessen for at fortsætte i uddannelse.

For at sikre, at EFE Plus+ tilbydes de unge som kan profitere af tilbuddet, vil adgang ske gennem forudgående visitation udført af de respektive unges vejledere. Herudover ønsker vi at tilbuddet skal være tilgængeligt for nuværende og tidligere elever på EFE.

Vi mener, at vi med EFE Plus+ og et bredt samarbejde, specielt med grundskolerne, kan være med til at udbrede kendskabet til de praktiske fag, samtidig med, at de unge kan løftes både socialt og fagligt.

Er det noget du kunne tænke dig skal du snakke med din vejleder og blive tilmeldt gennem din vejleder. Det foregå på Darumvej 140 i Østbyen i EFE´s værksteder og lokaler.

Mød frisk. Vi er klar.

 

Relaterede sider

EFE Plus+
Opstart af EFE Plus+