Sygdom & Fravær

Du får skoleydelse under sygdom, hvis du følger disse regler:

Du skal kontakte din faglærer / kontaktlærer hver morgen mellem kl. 07.30 - 07.45.

Ved ulovligt fravær, kan skolen trække i ydelsen, og ved gentagne sygemeldinger og længerevarende fravær kan retten til skoleydelse bortfalde.

Se direkte nr. til din faglærer / kontaktlærer på 'Kontakt en medarbejder' siden.

Ring evt. til kontoret på tlf.: 76 12 30 34, så vil kontoret stille dig om til din faglærer / kontaktlærer.

 

Forældre-samarbejde

Skolen tager kontakt til forældre, når det skønnes nødvendigt.

Relaterede sider

Optagelse og opstart
Skolens Regler
Mødetider & Ferie
Sygdom & Fravær
Skoleydelse
Madordning
Undervisning & Praktik
Arbejdstøj
Arrangementer
Elevrådsmøde Referater
ETU