Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole, KUU-SVJ, Cafeteket, Butikken "MADE BY EFE". CVR. 16792209

Leverandørbetingelser, Fakturering via EAN: 5790002312342.

Faktura fremsendes indscannet på faktura@espro.dk

Faktura flow i vort system kræver at betalingen først kan ske
Løbende måned + 30 dage efter fakturadato.

Relaterede sider

Skolens historie
Målgruppe
Bestyrelse
Virksomhedsplan
Undervisnings miljøvurdering
Årsstatistik
Pædagogisk udgangspunkt
Udslusningsstrategi
Samarbejdsaftaler
Handelsbetingelser
Handlingsplan vedrørende sociale klausuler ​​