Handlingsplan vedrørende sociale klausuler ​​

Formål:

At få integreret ansatte på særlige vilkår, specielt fleksjob og skånejob i god balance i forhold til de ordinære medarbejder. Iht. Bek 903 af 03/07/2017.

Persongruppe:

Ud over deltagere jf. lov om produktionsskoler, eller deltagere i forløb tilrettelagt

som uddannelsesforløb, arbejdsprøvning, for revalidering og jobtilbud, vil skolen
tilstræbe, som minimum at opfylde lovens krav, så skolens samlede årsværk besættes med personer med varigt nedsat arbejdsevne.

​Medarbejdere der beskæftiges efter særlige vilkår ansættes efter de for området
gældende bestemmelser og overenskomster.

Det tilstræbes, at alle ansatte på særlige vilkår kan tilbydes det, for dem, nødvendige så de kan udfylde deres plads.

Relaterede sider

Skolens historie
Målgruppe
Bestyrelse
Virksomhedsplan
Undervisnings miljøvurdering
Årsstatistik
Pædagogisk udgangspunkt
Udslusningsstrategi
Samarbejdsaftaler
Handelsbetingelser
Handlingsplan vedrørende sociale klausuler ​​