Målgruppe

Vi henvender os til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, med mindst 9 års skolegang.

De unge, der ikke umiddelbart er parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse og som måske har afbrudt én eller flere ungdomsuddannelser og som har brug for at blive afklaret en fremtid.

På Esbjerg Forberedende Erhvervsskole, Esbjerg Produktionsskole får eleven lov til at prøve sig selv af på forskellige værksteder. Her bliver eleven støttet i, at finde ind til hvad det er han/hun vil med sin fremtid. Eleven har måske brug for en tiltrængt pause fra bøger og teorier. Her får eleven lov til at bruge sine hænder, eksperimentere og prøve sig selv af på nye måder.

Læs mere om Bekendtgørelse af lov om Produktionsskoler.

Relaterede sider

Skolens historie
Målgruppe
Bestyrelse
Virksomhedsplan
Undervisnings miljøvurdering
Årsstatistik
Pædagogisk udgangspunkt
Udslusningsstrategi
Samarbejdsaftaler
Handelsbetingelser
Handlingsplan vedrørende sociale klausuler ​​