Pædagogisk udgangspunkt

Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Tilbuddet skal styrke elevernes personlige udvikling og forberede deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet tilrettelægges med særlig henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

 

Progressiv læring

Progressiv læring er et af de værktøjer, skolen anvender, og med skabelsen af et arbejdsorienteret og positivt læringsmiljø med klare forventninger til eleverne.
Målet med Progressiv læring er at skabe rammer for underviseren, hvor fokus er på etableringen af et positivt læringsmiljø med tydelige mål og kontinuerlig feedback. Den progressive læring fokuserer på, at læring sker successivt gennem dannelser og erfaring, og at undervisningen skal prioritere aktiv læring i meningsfyldte læringsfællesskaber. Den progressive læring er således ideelt set aktiverende, motiverende og udviklende, og der lægges vægt på ”learning by doing”.
Det progressive læringsmiljø understøtter en aktiv, engagerende læreproces, som indebærer aktiviteter med problemløsning og praksisorienterede opgaver, hvor eleven løbende oplever progression i egen læring af det faglige stof og målsætninger.

Relaterede sider

Skolens historie
Målgruppe
Bestyrelse
Virksomhedsplan
Undervisnings miljøvurdering
Årsstatistik
Pædagogisk udgangspunkt
Udslusningsstrategi
Samarbejdsaftaler
Handelsbetingelser
Handlingsplan vedrørende sociale klausuler ​​