Skolens historie

Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole råder over egne bygninger på adressen Darumvej 140 – 6700 Esbjerg. Det samlede areal udgør ca. 2200 kvm.

Skolen har desuden indgået forpagtningsaftale vedr. drift af Hovedbibliotekets Café - CaféTeket, Nørregade 19, Esbjerg.

Samt driften af skoleboden på Urban P skolen.

Relaterede sider

Skolens historie
Målgruppe
Bestyrelse
Virksomhedsplan
Undervisnings miljøvurdering
Årsstatistik
Pædagogisk udgangspunkt
Udslusningsstrategi
Samarbejdsaftaler
Handelsbetingelser
Handlingsplan vedrørende sociale klausuler ​​