Afklaringsforløb

Et afklaringsforløb af holdstørrelse på 10 pers., er et tilbud til den unge, der ikke er afklaret i forhold til uddannelse af flere massive grunde som personlige, sociale og/eller faglige udfordringer. Forløbets mål er at hjælpe / guide den unge videre i tilværelsen og ud i uddannelsessystemet.

På afklaringsforløbet vil den unge blive styrket i sociale kompetencer som:

Alt tilpasset ud fra hvad den enkelte har brug for. Der lægges vægt på, at den unge i første omgang ikke skal have faglig undervisning som dansk eller matematik.

 

Der vil kunne forekomme ekskursioner ud i fx virksomheder, uddannelsessteder, netværkssteder samt kombinationsforløb osv. Der vil kunne være mulighed for oplæg fra relevante personer ud fra forskellige behov om det sociale, personlige, uddannelse, job m.m.

Forløbet opbygges sådan, at den unge i første periode er mest sammen med resten af afklaringsholdet. Denne deling vil gennem den unges forløb ændres, så der med tiden vil være mere værksted og mindre ”social” læring. Dvs. i forløbet bliver den unge løbende udsluset til målrettet forløb, efterhånden som den unge er klar til det.

Paletten af andre muligheder, der kan implementeres i forløbet, kan indeholde fx dansk og matematik, hvis den unge beder om det. Disse muligheder gør sig først gældende, når den unge vurderes klar, og hvor det vil gavne den unge. Praktik på produktionsskolens værksteder vil også være en mulighed.

Der lægges vægt på, at den unge styrkes og løftes personligt, så den unge efter forløbet kan sluses ud i uddannelsesforløb, arbejde, KUU, VUC 9. – 10. klasses forløb m.m.

Afklaringsforløbets Mission

Missionen for dette forløb er at tage de unge, der hvor de er med deres sociale og personlige udfordringer og forudsætninger, for så at arbejde sammen på at finde brugbare oplysninger og løsninger, der kan lette deres udfordringer. Dette er for at de bliver styrket og løftet op på et niveau, hvor de selv kan administrere værktøjer, der kan give dem mulighed for selvhjælp i forbindelse med deres udfordringer.

Vi arbejder også med de unge ud fra deres forudsætninger på en måde, så de i løbet af forløbet kommer ud og møder den virkelige verden og møder arbejdslivet. Samtidig får de mulighed for at finde deres egen selvtillid. De skal opleve, at der faktisk er noget de kan, og at der er noget, der kan være værd at stå op til.

Afklaringsforløbets Vision

Afklaringsforløbets vision er, at der er fokus på emner som og at arbejde med:

Alt i alt, så de bliver styrket og løftet op på et niveau, hvor de kan se sig selv i en uddannelse eller på arbejdsmarkedet

Afklaringsforløbets Mål

Afklaringsforløbets mål er i første omgang at hjælpe de unge til en hverdags stabilitet, at få troen på sig selv og finde løsninger til mange flere sociale / personlige kompetencer, for i den sidste ende at kunne hjælpe og guide de unge ud i uddannelsessystemet eller arbejdslivet. 

Fremtiden

Den fremtidige vision for dette forløb er, at der bliver meget mere samarbejde med skolens værksteder, der kan være med til at løfte de unges viden om de muligheder, der ligger derude og venter.
Steder, der kan hjælpe de unges indblik i dem selv, og hvad der kan være interessant for dem. At det indgår i forløbet, når og mens de arbejder med de andre fokus emner.

Helle Høier

Helle Høier