Byg & Anlæg

På Byg & Anlæg arbejder vi med opgaver, som vi får ude fra byen. Vi laver skitser, opmåling, mængdeberegninger, laver tilbud/overslagspris, udføre opgaven, og slutter ringen ved at levere opgaven.
Vi producerer lige fra legehuse, bord – bænkesæt, vinreoler mv.
Vi holder skolens bygninger og udearealet i stand.

På værkstedet er der introduktion, samt oplæring af div. maskiner, værktøjslære, samt anvendelse af værktøjet.

Vi går op i værkstedskulturen, vigtigheden i at fremmøde, at det er et sted hvor vi behandler hinanden med gensidig respekt, og hvor humoren er en stor del af hverdagen.

 

Byg & Anlægs Mission

Vores mission i Byg & Anlæg er, at lære de unge arbejdskultur, at møde til tiden, vigtigheden af at give besked, når man er fraværende, samt om personlig hygiejne for at kunne indgå i ”arbejdslivet”. Give den unge kendskab til træfaget, værktøjet og tilbehøret hertil.

Arbejdet i Byg & Anlæg kan også kombineres med praktikophold, hvor den unge kan få indsigt i, om det er det rigtige fag der er valgt. Opholdet kan også laves i samarbejde med en virksomhed, hvor man er i virksomheden 1/3 af tiden, og være på skolen de resterende 2/3 af tiden, hvor der kan sættes fokus på det, den unge har behov for (eks. Grundfag).

Byg & Anlægs Vision

På Byg & Anlægs værksted arbejdes der med hverdagsrytmer, kommunikation, teamwork, sammenhold og gensidig respekt i forhold til at de skal kunne begå sig, når de kommer i uddannelse – job.

På værkstedet er der plads til x antal elever, hvor dansk og matematik er integreret halvtids efter de personlige behov.

Opgaverne er i første omgang at vedligeholde skolens bygninger og udenoms arealer, producere produkter og servicere vores faste kundekreds, derefter tager vi os af nye kunder og opgaver.

Der gives maskinkørekort i de mest almindelige værkstedsmaskiner.

Der tilbydes kombiforløb i faget, med relevante emner (eks. Stilladskurser, første hjælp.)

Byg & Anlæg's Mål

Byg & Anlægs mål er, at de unge skal blive udstyret med forskellige kompetencer, der gør at de bliver klar til at gennemføre en EUD uddannelse, og håbet er at de vælger det rigtige for dem første gang.

Kim Ebsen

Kim Ebsen