Dansk Undervisning

Dansk på EFE


Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole er faget dansk et obligatorisk fag. Faget har til hensigt at styrke dine danskfaglige kundskaber.
I dansk træner vi bl.a. i at gøre dig klar, så du kan bestå en prøve, før du kan optages på videre uddannelse. Har du allerede bestået dansk i dit folkeskoleforløb, er formålet med undervisningen at vedligeholde dine danskfaglige færdigheder, så det bliver nemmere for dig, når du skifter til videre uddannelse.

Indhold i faget
I dansk starter du hver dag med at læse i et kvarter til tyve minutter. Læsning er vigtig for at opretholde et passende læsetempo. Du er velkommen til at låne en af skolens bøger, men du må også gerne medbringe egne bøger.
Derefter arbejder du med forskellige opgaver. Meget af undervisningen foregår i et system, der hedder ”Praxis Online”. Her arbejder du individuelt med forskellige forløb. Det kan fx være:

Der vil naturligvis også være holdundervisning, hvor du sammen med dine medstuderende skal arbejde med forskellige opgaver.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet.

Dansk Undervisningens Mission

Undervisning i dansk er en del af dit ophold på EFE. I arbejdet med dansk på EFE vil du møde forskellige tilgange og arbejdsformer til faget dansk. Du vil gennem arbejdet med tekster, film og andre udtryksformer blive udfordret på et passende niveau. Du vil i undervisningen stifte kendskab med programmet Praksis Online, hvor flere af danskopgaverne vil være tilgængelige.

Du kommer bl.a. til at arbejde med følgende danskfaglige områder:

Danskholdene er blandede hold bestående af 12 – 18 elever ad gangen. Her kommer du til at møde elever fra forskellige værksteder. Vi arbejder teoretisk og praktisk med de forskellige danskgenrer. Her vil du fx opdage, at en filmanmeldelse både kan skrives, tegnes og synges.

Dansk Undervisningens Vision

Vi arbejder for at opnå et godt undervisnings- og læringsmiljø, et godt fællesskab med gensidig respekt og forståelse af, at vi deltager ud fra forskellige danskfaglige forudsætninger, i et rum, hvor alle kan føle sig trygge. Det er vigtigt for det samlede udbytte af undervisningen i dansk, at du indgår med en positiv og aktiv indstilling.

Dansk Undervisningens Mål

På Esbjerg Forberedende Erhvervsskole bidrager undervisningen i dansk til, at du fastholder, styrker og udvikler de danskfaglige kundskaber og færdigheder, du i forvejen besidder. I et anerkendende samarbejde mellem elev og lærer, vil du derfor have mulighed for at fastholde og udfordres på det danskfaglige område, opnå kompetencer og selvtillid, der gør, du føler dig klædt godt på, når du skal videre ud i livet. Har du brug for at kunne bestå en prøve for at komme videre i uddannelsessystemet, gør vi dig klar til en sådan.

Else Margrethe Pedersen

Else Margrethe Pedersen