Handel, Service & Design

Handel – Samarbejde med Varde Handelsskole. Salg af skolens produkter bl.a. i skolens showroom, og ude i byen.

Service – Kundeservice, SOSU og Pædagogik.

Design – Kreativ skabende og tænkende.

 

Kan du se dig selv i nedenstående, er det præcis dig vi mangler til at bidrage til fælleskabet på vores værksted.

Et begreb der fylder meget på værkstedet er bæredygtighed. Bæredygtighed er spændende at implementere i kreative projekter på forskellig vis, om der skal laves lampeskærme, syes puder eller kreeres nyt tøj. Det kan være et vidt begreb, men det er godt at tage med ind i overvejelsen om materialebrug og sammensætning, til tider også hvordan et bestemt produkt bliver fremstillet.

Vi har i tilknytning til værkstedet, et showroom, hvor vi sælger skolens produkter og samtidig har et arbejdende glasværksted.

 

Du deltager på et kombinationsforløb hver mandag på Varde Handelsskole, hvor der undervises i og arbejde med områder som psykologi, sociale medier, kommunikation, de mange intelligenser, læringsstile og meget andet. Alle elever på holdet fragtes frem og tilbage i skolens egen bus.

Du vil opnå personlige og faglige værktøjer til dit videre uddannelses-, og/eller arbejdsforløb.

Du deltager i dansk og matematik, enten på FVU niveau med eksamen, eller på 9.-10. kl. som opdateringsfag. Du vil kunne blive tilbudt ordblindeundervisning, hvis dette er et behov.

Jeg vægter nærvær og fællesskab højt, så hver elev føler sig set og hørt, samtidig med at de opnår en følelse af at tage del i fællesskabet. Jeg er god til at involvere mine elever i undervisningssituationer og skabe et læringsmiljø med gensidig respekt. Jeg ser det, som en væsentlig opgave at vække elevernes begejstring og motivation, gennem humor og en relevant undervisning, der udfordrer og giver dem mod på, samt inspirere til, at lære mere.

 

Jeg glæder mig til at se dig her på værkstedet.

 

Katrin Lonsdale Egholm

Faglærer

Mission

Det vigtigt for os:

Pædagogik & Kreativs Vision

Det vigtigt for os:

Mål

Værdigrundlag

På Handel, Service & Design arbejder vi ud fra fem centrale begreber og tilgange, der tilsammen udgør værkstedets fundament: