Handel, Service & Design

Kan du se dig selv i nedenstående, er det præcis dig vi mangler til at bidrage til fælleskabet på vores værksted.

Vi arbejder med temaer som kan være bestemt af årstider, aktualitet i lokalområdet, kundehenvendelse og elevernes egne idéer. På værkstedet vil du møde en kultur, som spænder bredt. Du vil møde engageret undervisere, som igennem dannelse, refleksion og struktur, vil skabe en god ramme for læring og udvikling for den enkelte elev.

På værkstedet bruger vi meget tid på at tale sammen, være kreative, f.eks. sy, glaskunst, tegne og lave ting vi brænder for at afprøve.

Vi har samarbejder med institutioner indenfor det pædagogiske felt og SOSU, hvor vi bl.a. laver projekter med børn og ældre.

Du vil kunne komme i praktikker inden for de faglige områder der er dine mål, eller også i afklarende praktikker, hvis du endnu ikke ved hvad dit mål er.

Du vil opnå personlige og faglige værktøjer til dit videre uddannelses-, og/eller arbejdsforløb.

Du deltager i dansk og matematik, enten på FVU niveau med eksamen, eller på 9.-10. kl. som opdateringsfag.

Mission

Det vigtigt for os:

Pædagogik & Kreativs Vision

Det vigtigt for os:

Mål

Værdigrundlag

På Handel, Service & Design arbejder vi ud fra fem centrale begreber og tilgange, der tilsammen udgør værkstedets fundament:

Betina Waldeier

Betina Waldeier