Mad til Mennesker

Køkkenværkstedet Mad til Mennesker er et værksted med fart på - det kræver disciplin, grundighed og overblik samt god hygiejne at lave mad til mange.

I køkkenet er vi 4 ansatte, der konstant er omkring eleverne for at få dette samspil til at lykkes. Du vil altid føle, at du lærer i trygge omgivelser og at der er tid til den enkelte elev selvom at der er fart på.
Vi laver dagligt mad til ca. 100 elever og ansatte på skolen. Vi har daglig madlevering til 100 elever og ansatte på vores satellit på Bavnehøjvej. Desuden leverer vi også mad til 200 elever og lærer på Ungdomsskolen.
Når der er tid, ser vi også en spændende udfordring i at få catering opgaver ud af huset.

På skolen serverer vi friskbagt brød hver dag til vores morgenmad, og vores frokost tilbud består af dagens varme ret, dagens sandwich og dagens biret.
Når dagens produktion er overstået, er der oprydning og rengøring, inden vi begynder den faglige og teoretiske undervisning.
Under dit køkken ophold vil du kunne få hygiejnebevis samt certifikat på nøglehulsmærkningen.

Mad til Menneskers Mission

Mad til Mennesker har et ønske om, at eleverne skal højne deres faglige niveau og udvikle sig personligt, mens de er på linjen.
Unge mennesker har uanset fagretning godt af at lære at lave mad og lære om den nødvendige hygiejne, vi vil dermed kunne give alle elever noget, som de kan bruge senere i livet.

Mad til Menneskers Vision

Eleverne har mange forskellige forudsætninger og ved at udfordre dem på hvert deres niveau skal de kunne se en fremgang og positiv udvikling med deres ophold på EFE.

Hos Mad til Mennesker bliver eleverne udfordret fagligt men også socialt, de lærer om forpligtelser og at de har nogle kompetencer som andre kan have glæde af.
De kommer til at indgå i et anerkendende fællesskab, hvor de i trygge rammer vil opleve hvad der kræves af dem på en fremtidig uddannelse eller arbejdsplads.

Mad til Menneskers Mål

Mad til Mennesker har til formål at give eleven indblik i mange af køkkenfagets aspekter. Vi ønsker, at give eleven en grundlæggende viden, der gør, at man ved en senere optagelse på teknisk skole kan bruge af disse kompetencer.
Og at eleven gennem sit ophold på EFE bliver klar til at påbegynde netop en videregående uddannelse.

Fremtidige Vision

Som eleven udvikler sig, vil kravene til dem også blive større. Det er bl.a. muligt at overlade mere ansvar til eleven, når vi har catering opgaver og selskaber.
Kantinen vil med tiden vokse til at ligne dem, som vi møder på andre uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Der vil være flere buffet borde med tilbud der løbende skal fyldes op og dermed skal bemandes i hele åbningstiden.
Der udvikles også løbende på vores ud af huset menu, så vi kan få flere kunder, der skal serviceres – både som daglige/faste opgaver men også spændende selskabsmenuer.

Sanne Hansen

Sanne Hansen