MedieTeket

Er et værksted som gennem arbejdet med grafisk design, fotografi, video og lyddesign udvikler unge, så de bliver klædt på til et videre uddannelsesforløb inden for mediebranchen. Vi varetager opgaver for interne og eksterne kunder - vi arbejder kreativt med teknisk krævende og kunstneriske opgaver.

MedieTeket giver elever en enestående mulighed for at få noget af det bedste udstyr i hænderne og lærer med egne øjne og ører, hvordan man opnår imponerende resultater.

Vi arbejder tæt sammen med skolens Teknik & Event værksted om IT, data & kommunikation og event afvikling. Har du interesse inden for computere, design eller bare en kreativ lyst, så er MedieTeket noget for dig.

Mission

Hos MedieTeket er vores mission at forbedre vores elever til arbejdsmarkedet og/eller erhvervsuddannelser inden for mediefagene.

Her er primært fokus på at kunne betjene både PC og Mac programmer inden for den grafiske verden og kunne betjene kameraer, mikrofoner og lyd og lyssystemer. Under vores forløb stræber vi efter at forbedre den enkelte elevs faglige og personlige dannelse/udvikling.

Vision

På MedieTeket er vores vision, at der er rummelighed på hele værkstedet.

Der er stor rummelighed til alle på vores værksted og vi arbejder meget med anderkendende relations pædagogik. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og differentierer imellem elevernes niveau.

Der tages hensyn til elevernes egne ønsker og de kan få lov til udfolde og udvikle sig henover en bred vifte inden for de relevante fag.

På værkstedet arbejdes der med et stort fokus på det tværfaglige element værkstederne imellem, især med fokus på værkstedet Teknik & Event.

Kommunikation og fagsprog er i højsædet og igennem vores digitale forløb, tages der hånd om elevernes evner, fagsprog og læring.

På MedieTeket bestræber vi os efter, at være frontløbere inden for de kvaliteter der er fra den grafiske medieverden. Eleverne vil kunne arbejde med de nyeste programmer, teknologier og computere, så de er fagfagligt klædt bedst på i forhold til de skal på vider i uddannelse og/eller på arbejdsmarkedet.

Mål

Fagligt er målet for MedieTeket er at gøre den enkelte bedre udrustet til at kunne betjene og arbejde med computere og de programmer vi anser som de mest relevante og aktuelle.

Personligt er målet at arbejde med dannelse og udvikling, således at eleverne oplever en forstærkning så de står bedre stillet efter vores forløb. Deres indlæring vil blive styrket til når de møder nye udfordringer uden for vores forløb.

Elevens kompetencer vil blive løftet op på et niveau, som kan kvalificere dem som uddannelsesparat eller arbejdsmarkedsparat.

Målet er endvidere at styrke kreativiteten og opnå et højt niveau af selvlærthed og selvstændighed. Vores elever skal være i stand til at kunne forstå vigtigheden af autodidakte lærermuligheder i den digitale verden.

De skal forstå at vi her på værkstedet altid er fleksible og omstillingsparate.

Sebastian Wolf

Sebastian Wolf