Metal & Teknik

Hos Metal & Teknik vil du komme til at snuse til smedefaget helt fra bunden. Starte med alt fra enkelte øvelser med vinkelsliber, bruge svejsere, og håndværktøj. Til store opgaver hvor vi bruger vores pladeklipper, kantbukker eller drejebænk. Vi har alt, hvad hjertet begærer inden for vores branche, og er udstyret som en lille fabrik.

Dertil får du i det forløb sikkerhedsbevis, maskinkørerkort, og en bunke kammeratskab, i et fagligt miljø, hvor alle skal hjælpe alle med alt fra fejning af gulvet, skæring af gevind, og bukning af plader, til opretholdelse af en god hverdag, hvor vi behandler hinanden med gensidig respekt, og en god portion humor.

Du deltager i dansk og matematik undervisning, enten på FVU niveau med eksamen, eller på 9. – 10. kl. som opdateringsfag.

Metal & Tekniks Mission

Jeg skal forberede eleverne til at kunne klare niveauet på de tekniske uddannelser, så de både bogligt og fagligt er forberedt til at møde de udfordringer de får ved mødet med uddannelsessystemet, stilet mod det sorte område, Smed, Svejser, Maskinarbejder, Skibsmontør etc.

Eller afklarer om den enkelte elev kan opnå kompetencer, der muliggør en ufaglært, men branchekendt stilling.

Dertil at de på det personlige plan er klar, kan komme op om morgenen, holder en fornuftig omgangstone, respektere hinanden som forskellige mennesker, kender navne og betegnelser for fagets indhold, og har en overordnet plan for deres vej mod deres egne fremtid.

Metal & Tekniks Vision

På værkstedet vil eleverne få maskinkørekort til den samlede maskinpark, dette vil dække de ovennævnte fagområder.

Få grundlæggende kendskab til drejning, fræsning, boring, slibning, og gevindskæring.

Få grundlæggende kendskab til MIG/MAG-, lysbue-, TIG-, og gassvejsning.

Få grundlæggende kendskab til materialer, og de processer der bruges til bearbejdning af disse.

De vil på værkstedet få §26 svejse sikkerhedskursus, der giver merit i forhold til EUD uddannelserne, plus førstehjælpskursus.

Dertil modtager eleverne matematik- og danskundervisning på deres niveau, så de der har afgangseksamener bevarer deres kompetencer, og de der har problemer, bliver løftet til niveauet der kræves for at kunne søge optagelse på en EUD uddannelse.

Inden elevens 3 måned tilbydes kombinationsforløb på en anden uddannelsesinstitution, fx Rybners Tekniske Skole, AMU Sydvestjylland, eller lignende inden for håndværksfagene, oftest Smed, Maskinteknik, Marineteknik. Andre fag er også mulige, dette tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov.

Metal & Tekniks Mål

Når eleverne kommer fra Metal og Teknik, skal de være i stand til at påbegynde EUD uddannelse, på den måde at eleven er på højde med de forventede mål i matematik, dansk, og værkstedsfag, eller at de har opnået kundskaber der muliggør en ansættelse inden for faget, eller i et af dansk industri’s områder.

At eleverne skal have en grundlæggende viden og kendskab til metalfaget, og de kender deres stærke sider mod en fremtid inden for denne branche.

 

Fremtiden/ 1-2 år / hvorhen..?

Jeg satser på at Metal og Teknikafdelingen i fremtiden vil have et udbygget samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner i området, dertil at samarbejdet med lokale virksomheder vil være udbygget i en grad, der muliggør praktikker til eleverne, og arbejde til værkstedet.

Vores opgaver skal afspejle de behov, der er i samarbejdsvirksomhederne.

Ambitionen er heri at kunne tilbyde kontakt til alm industri, indenfor specialerne Smed, Industritekniker, Skibsmontør, eller Svejser, og at de praktikker der kommer, kan mønte sig ud i egentlige lærepladser for nogle af eleverne.

Jeg vil udbygge maskindelen, og oprette et egentlig dreje, fræse, bore huller, og skæregevind forløb, herunder særlige autoCAD forløb.

Thomas Madsen

Thomas Madsen