Teknik & Event

På værkstedet vil du blive afklaret til en IT-Support uddannelse og/eller arbejdsmarkedet. Du vil lære at opsætte netværk, computere og bygge computere. Lave fejlsøgning og lave løsninger. Indhente teknisk dokumentationsmaterialer samt udarbejdelse af dokumentation, god kundeservice og lære at tage initiativ til samarbejde med andre om at løse til tider komplekse opgaver. Vi varetager opgaver for interne og eksterne kunder, som kan have IT udfordringer alt lige fra opsætning af telefoner, til support og vejledning i brug af digitale og sociale medier, fejlsøgning og konfiguration.

I forbindelse med værkstedet vil du lære at skulle koordinere events, så som LAN (Local Area Network) arrangementer. Du vil komme i berøring med planlægning, opsætning, koordinering af oplevelser og lave budgetter, bookingaftaler samt kontraker.

Denne funktion indgår i skolens og værkstedets egne events. Der vil blive etableret et samarbejde med andre interessenter i Esbjerg og omegn, mhp at sælge arrangementer ud fra ovenstående, samt deltage som tovholder og/eller eksperter ved arrangementer lavet af andre.

Vi vægter nærvær og fællesskab højt, så hver elev føler sig set og hørt, samtidig med at de opnår en følelse af at tage del i fællesskabet. Vi er gode til at involvere elever i undervisningssituationer og skabe et læringsmiljø med gensidig respekt. Vi ser det, som en væsentlig opgave at vække elevernes begejstring og motivation, gennem humor og en relevant undervisning, der udfordrer og giver dem mod på, samt inspirere til, at lære mere.

Mission

Missionen er at forberede og afklare elever til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet via praksisnære opgaver og praktikker.

Hjælpe dem til at få en stabil hverdag, møde til tiden og være i et arbejdsmiljø hvor gensidig respekt og samarbejde betyder rigtig meget.

Vi arbejder med dannelse, hvor respekt og god opførelse er i fokus, at være mødestabil og kunne indgå i en arbejdspladskultur, hvor der er plads til forskelligheder og personligheder.

Vision

På Teknologi & Event værkstedet arbejder vi med, kommunikation, respekt, sammenhold og lysten til at lære noget nyt.

Vi ønsker at alle elever skal gå herfra med faglige og personlige kompetencer så de kan få en god oplevelse i arbejdslivet eller på videre uddannelse. At finde deres indre motivation og lyst til at møde om morgenen og være med til at bidrage.

Eleven vil på sigt tilegne sig meget nyttig viden, vi lever i et digitalt samfund hvor alle har en computer. Her vil vores elever have en fordel, samt at kunne yde support for andre.

Mål

På Teknik & Event arbejder vi ud fra fem centrale begreber og tilgange, der tilsammen udgør værkstedets fundament:

anerkendelse

mangfoldighed

trivsel

viden

refleksion

Tværfagligt

Teknik & Event har et tværfagligt samarbejde med værkstedet MedieTeket omkring TV & Film Produktion. B.la. Inden for spilanmeldelser, tv-produktion til reklame for event m.m.

Kevin Mikkelsen

Kevin Mikkelsen